ขอประชาสัมพันธ์ ลงบทความวิจัยในวารสาร inter ด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

new

images Invitation for JMSR           คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

images JMSR double column       คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม