จากส่วนวิชาการและส่วนวิจัยนวัตกรรม. 2 หน่วยงาน วิจัย-วิชาการบูรณาการทำกิจกรรมลงพื้นที่ทุกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพูดคุย ถามตอบข้อสงสัย บอกเล่าบริการที่เรามี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560