ภาพบรรยากาศการประชุม ระเบียบการประชุม การเสนอข้อมุลประกอบปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 20560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7

ภาพบรรยากาศการประชุม ระเบียบการประชุม การเสนอข้อมุลประกอบปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 20560
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7