สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกสำนักงานอธิการบดี)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

เมล์ส่วนบริหารวิชาการ : academic@kmitl.ac.th

ชื่อ facebook ส่วนบริหารวิชาการ

facebook แฟนเพจ ส่วนบริหารวิชการ

โทรศัพท์สายตรง : 02-329-8000, 02-329-8136
fax : 02-329-8221

E-mail: academic@kmitl.ac.th

 

แผนที่การเดินทาง

map1