VV-6 ตรวจสอบวารสารต้องสงสัย

DBJournal2

60ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

TCI WebOfScienceSJR Scopus

imagesฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

IEEE science-directSpringerLink Elsevier

VV-6แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ

Google-Scholar Conference-Alerts